Srpen

Včelí pastva

Srpen, evokující svým názvem zrající obilí. Včelstva pokračují v sběru pylu, který je nutný pro vznik kvalitní zimní generace. V kvetení pokračují některé druhy z minulého měsíce.

Na slunných pasekách a mýtinách vynikají růžově purpurové hrozny vrbky úzkolisté s nabídkou modrého pylu nebo zlatožluté květy třezalky tečkované, ze které nosí včely rousky žluté.

Na sušších loukách a pastvinách nabízejí bělavý pyl jitrocele, žlutooranžový pyl vratiče a podobně zbarvené rousky pocházejí z ploch zlatobýlu kanadského, který ovšem patří mezi invazivní druhy. Na suchých stráních nebo rumištích se objevují ježaté hlavičky bělotrnů tvořící zásobárnu bělavého pylu podobně jako modré květy čekanek.

Až do října pokvetou keříčky stálezelených vřesů, typických obyvatel chudých a kyselých půd. Častěji než na jejich přirozených místech výskytu je potkáme v zahradách, kde spolu s dalšími rostlinami vytváří typické seskupení – vřesoviště a různě zbarvené kultivary vytvářejí efektivní obrazce. Podobně vytrvalé v kvetení jsou i často pěstované nenáročné rozchodníkovce. V zahradách a parcích mohou včely nacházet pyl i na evodiích, ibišcích, loubincích, pámelnících a dalších. U většiny rostlin nelze přesně vymezit měsíc kvetení. Velmi často kvetou delší dobu a záleží samozřejmě i na stanovišti výskytu a v neposlední řadě i na počasí.

Včelstvo

Pečuje o vznikající zimní generaci včel a podle výskytu v přírodě donáší nektar a potřebnou zásobu pylu. Současně přetváří včelařem podávaný cukerný roztok na med pro své úspěšné zimování. V průběhu měsíce se zbaví i většiny trubců a letní včely jsou postupně nahrazovány dlouhověkými. Končí krátké období tichých výměn matek a trvá nutnost důsledné obrany česen před slídícími včelami a dotěrnými vosami.

Včelař

Dodává svým včelám v pravidelných intervalech cukerný roztok. Po ukončeném krmení odebere ze včelstva veškeré krmné zařízení, které pečlivě vyčistí. Po uplynutí předepsané doby pro aplikaci léčiv tyto vyjme. Provede kontrolu zásob, velikost plodové plochy a vyhodnotí sílu včelstva. Plně otevřené česno může v této době bočně zúžit a pomoci tím strážkyním úlu při obraně proti slídícím včelám a vosám.

Free Joomla templates by Ltheme