Listopad

Včelí pastva

Listopad nic nezůstává svému jménu dlužen. Listí v pestré paletě odstínů červené, žluté, oranžové nebo hnědé pokrývá zem, a pokud se vydaří slunečné počasí, září stejně jako plody na keřích a stromech. Stále častější mrazíky nabývají na intenzitě a v přírodě nelze nalézt již žádné kvetoucí rostliny. Včely jsou klidové fázi v úlech, dokrmeny a zaléčeny. Všude jsou vidět výsledky neúnavné práce předchozích generací. Pyl, který při návštěvách květů nevědomky přenášely, se dostal na blizny a zázrak zrození základu nové rostliny započal. Včely totiž pomohli zajistit nejenom bohatou úrodu nejrůznějších plodů, a tím vytvořily základní článek potravních řetězců, ale položily také základní kámen pro existenci stovek druhů rostlin. Pokud tedy patříte mezi milovníky pozdního podzimu a využíváte posledních teplejších dnů k brouzdání mezi barevným listím, rozhlédněte se okolo sebe a vnímejte barevnou krásu českého podzimu.

A zatím co v předchozích měsících jsme mohli vybírat ilustrace z mnoho desítek kvetoucích rostlin, nyní se již musíme spokojit s pohledem na výsledky práce včel. Mrazíky dodávají nejenom jiskřivou krásu holým větvím a stéblům trav, ale zároveň zajistily, že plody trnek, mišpulí anebo například kdouloní se stávají poživatelnými a doplňují tak podzimní stůl nejeom pro živočichy, ale i pro člověka.

Včelstvo:

Již zimuje ve svém vyhřátém chomáči, který rozvolní pouze v teplých dnech. Ty využívá k orientačním a očistným proletům. Zimní zásobu medu a pylu spotřebovává k výživě a vytváření tepelné pohody v celém společenství.

Včelař:

Využívá teplých dnů měsíce k tomu, aby správně a účinně provedl předepsané fumigace. Do zimního slunovratu musí mít provedena tři povinná ošetření proti varroáze. Pokud provádí poslední v listopadu, využívá k tomu velmi účinnou metodu aplikace léčiva jemným aerosolem. Asi po týdnu omete podložky a na dobu jednoho měsíce vloží do podmetu. Povinností včelaře je zaplacení členských příspěvků podle pokynů své základní organizace

Free Joomla templates by Ltheme